_CART_NEW_PRODUCT_ADDED
Wiadomość została wysłana
Wiadomość nie została wysłana

Washing machine

KFWM 8563144 IA

5/5 na podstawie 1 opinii
Kernau
The freestanding washing machine by Kernau is the highest quality appliance with the energy efficiency rating A+++. The washing machine comes equipped with electronic buttons and induction motor. The spin speed is 1400 rpm and the drum has the capacity of 60l. Keeping in mind the safety of users we equipped our washing machines with numerous safety features such as water safety system, child safety lock and height-adjustable feet.
Advantages
ENERGY EFFICIENCY RATING A+++
ANTI-ALLERGY FUNCTION
CHILD SAFETY LOCK
NUMBER OF PROGRAMS
15
MAXIMUM LOAD
8 KG

Technologies

QUICK PROGRAM 12 MIN

This program is designed for washing lightly soiled items. It allows for quick removal of dirt while maintaining the maximum wash efficiency.

ANTI-ALLERGY SYSTEM

The anti-allergy system effectively removes the most common 7 types of allergens and 4 types of bacteria. The effectiveness of this system is confirmed by the certificate Allergy UK. This system guarantees better protection of the allergy sufferers.

BABY CARE PROGRAM

This special program is suitable for washing of baby’s clothes. Thanks to the higher temperature and more intensive rinse the risk of irritation or allergy among children is considerably reduced.

PEARL DRUM

The unique structure of the drum in the shape of pearls guarantees gentle washing and spinning. Thanks to this design of the drum your clothes won’t damage during the washing process. The pearl shape was developed to increase the washing and spinning efficiency and to reduce the wear on clothes.

DELAY START

This function allows for the programming of the turn-on time so that you can decide when the washing machine should start its operation. This is particularly advantageous if you want to use night time electricity tariffs or if the program needs to be finished at a certain time.

NIGHT-WASH PROGRAM

This special program is suitable for washing your laundry at night. The specially adjusted spin rhythm during the washing guarantees silent operation and when the wash cycle is shortly before its end the washing machine switches automatically to the standby mode which can last up to 10 hours. Only then the water is pumped out and the clothes are spinned in the drum.

ECO LOGIC SYSTEM

In case of the partial load the energy consumption of the washing machine will be reduced automatically and you can experience up to 50 percent savings. In addition, the washing machine uses less water at partial load and less time is needed for washing.

PARENTAL LOCK

This lock prevents little children from accidental turning on and off of the appliance. Thanks to this function you can deactivate the control panel and make it impossible for your children to change settings and programs.

ANTI-FOAM CONTROL

This function prevents the excessive amount of foam. Thanks to the built-in sensor the washing machine detects the excessive amount of foam which together with the detergent will be washed away. It lets you save water and guarantees the best washing and rinsing results.

LED DISPLAY

The digital display of the washing machine shows which wash program was selected and how much time does the washing machine need to complete it. Each change of wash program, temperature or spin speed will be shown in the display.

15 WASH PROGRAMS

Many programs of our washing machines enable the perfect adjustment of washing parameters to the type of fabrics and soil level. The great number of programs allows for easy selection of the right one, according to our current needs.

INDUCTIVE ENGINE

This engine is characterized by lower power consumption compared to
standard motors and a long service life. The Kernau brand uses induction
motors in its washing machines and gives them a 10-year warranty.

REPLACEABLE BEARINGS

Drum bearings are the element that most often gets damaged after years of using the device. The Kernau brand enables the exchange of this element.

 
ADJUSTABLE FEET

Adjustable feet in Kernau washing machines and dryers allow you to level
the appliance properly.

Technical specification

TECHNICAL DATA
SPIN SPEED 1400 RPM
DRUM CAPACITY 60 L
MAX. LOAD CAPACITY 8 KG
MOTOR TYPE INDUCTIVE
CONTROLS ELECTRONIC BUTTONS
NUMBER OF PROGRAMMES 15
SAFETY
WATER LEAK DETECTION SYSTEM YES
CHILD LOCK YES
DOOR LOCK INDICATOR YES
CHILD LOCK INDICATOR YES
WATER SHUT-OFF INDICATOR YES
HEIGHT ADJUSTABLE FEET YES
ADDITIONAL FUNCTIONS
ANTIALLERGIC WASHING YES
ECO-LOGIC SYSTEM YES
PEARL DRUM YES
BOOMERANG HOUSING YES
FOAM CONTROL YES
AUTO BALANCE SYSTEM YES
LED DISPLAY YES
REPLACEABLE BEARINGS YES
REMAINING TIME INDICATOR YES
FILTER CLOGGING INDICATOR YES
NOISE LEVEL WASH/SPIN 50 / 74 dB
PROGRAMMES
COTTON 90˚ YES
COTTON ECO 60˚ YES
ECO 20˚ YES
SYNTHETICS 40˚ YES
WOOL 30˚ YES
HANDWASH 30˚ YES
RINSE YES
STANDARD 60˚ YES
RAPID 12 MIN YES
MIX WASH 30˚ YES
BLOUSES/SKIRTS 60˚ YES
SPORTS 30˚ YES
BABY CARE 60˚ YES
NIGHTWASH 90˚ YES
TECHNICAL PARAMETERS
DIMENSIONS 84,5 X 59,7 X 58,2 CM
NET WEIGHT 78,5 KG
GROSS WEIGHT 80 KG
ENERGY EFFICIENCY RATING A+++
Product description

KFWM 8563144 IA

 

The freestanding washing machine by Kernau is the highest quality appliance with the energy efficiency rating A+++. The washing machine comes equipped with electronic buttons and induction motor. The spin speed is 1400 rpm and the drum has the capacity of 60l. Keeping in mind the safety of users we equipped our washing machines with numerous safety features such as water safety system, child safety lock and height-adjustable feet. The extra features make the washing machine not only more attractive, but they are also extremely useful during washing. The washing machine is suitable for allergy sufferers because it comes with the special feature – Anti-Allergy function which effectively removes 7 allergens and 4 types of bacteria. The unique structure of the drum ensures gentle washing and spinning of your clothes. Thanks to this design your laundry will not get damaged. The sidewalls of the washing machine are made in the shape of boomerang and they increase the stiffness of the housing. What is more, they also reduce the vibrations while spinning.

5 YEARS WARRANTY*

WARRANTY PACKAGE OF THE PRODUCT


5-YEAR WARRANTY*

 

 

*CHECK HOW TO GET 5 YEARS WARRANTY

DETAILS AND RULES ON THE SITE gwarancja.kernau.com/gwarancja-5-lat

 

 

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji na stronie https://www.kernau.com/rejestracja/regulamin.php

Product reviews

Liczba opinii:

1

Średnia ocen:

Add your comment
Token
There is only one item in the product comparison tool
Drogi Kliencie,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. RONDO ONZ 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000224213, nr REGON: 180004113, nr NIP 815-166-49-72.

To, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Tobą i kwestie te opisujemy w Polityce prywatności, która z dniem 25 maja 2018 r. podobnie jak Regulamin sklepu otrzymuje nowe brzmienie.

W zaktualizowanej Polityce prywatności, znajdziesz w szczególności informacje o:Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego możesz złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: kontakt@kernau.com

Zapewniamy Cię, że Twoje dane są bezpieczne. Nie wykorzystujemy ich w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy je tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z nową Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Akceptacja nowej Polityki prywatności i Regulaminu nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian i rezygnujesz z uczestnictwa w naszym Serwisie możesz samodzielnie usunąć Konto lub zgłosić nam taką dyspozycję mailowo.
Ok